СОЛИҲА ОНАНИНГ ҚИЗИГА БЕРГАН МАСЛАҲАТЛАРИ

Ривоят қилинишича, Асмо бинти Ҳорис келин бўлиб куёв уйига – хожаси хонадонига кетадиган кунда онаси Умома томонидан унга шундай насиҳат қилинди:

“Болажоним, севикли қизим, мени яхши тингла. Насиҳат ҳар кимга лозим. Ўгит ҳаммага зарур. Насиҳат билмаганга ўргатади, билганнинг эсига солади.

Севикли қизим, агар бир қиз ота-онаси камбағаллиги учун эрга берилиши керак бўлса, сен ҳеч қачон узатилмасдинг. Чунки отанг жуда бадавлат, юқори мартаба эгаси. Сен шундай бир одамнинг қизисан!..

Лекин ҳаёт бошқача. Аллоҳ бизларни яратган, биз учун ҳаёт қонунларини белгилаган. Ҳар бир инсон Аллоҳ белгилаб берган қонунлар чегарасида умр ўтказади. Аллоҳнинг қонунига кўра, ҳаётга қадам қўядиган вақт келганда, ҳар бир аёл бир хожага, ҳар бир хожа бир аёлга муҳтож бўлади. Эркаклар хотинлар учун, хотинлар эркаклар учун яратилган. Бу қонунни ҳеч ким буза олмайди, қиёматга қадар давом этади.

Шу сабаб сен туғилиб ўсган, вояга етган уйингдан, яйраб-яшнаб ўйнаб юрган ерингдан чиқиб ўзинг билмайдиган, нотаниш бир уйга, шунгача ўзинг яхши билмаган инсон уйига, ўзингники бўладиган уйга борасан.

Суюкли қизим, кўзимнинг нури! Сен ул зотга (эрингга) шундай хизмат қил: сен унга ер бўлки, у сенга осмон бўлсин. Сен хожангга бир уй бўл, у сенга устун бўлсин!

Қизим, энди сенга айтадиган ўгитларимга қулоқ сол, уларни доим ёдингда тут:

  1. Қаноат соҳибаси бўл. Ўз ҳолингга шукр қил. Эринг уйга нима олиб келса – хоҳ ейдиган, хоҳ киядиган нарса бўлсин – хушфеъллик, гўзал одоб билан қабул қил, эрингга ташаккур айт. Зеро, бахтли ҳаёт кечиришнинг бир йўли ўз ҳолига шукр қилишдир. Ҳолига шукр қилмаган, нафсини тиймаган кишида қалб хотиржамлиги бўлмайди.
  2. Эрингга итоат эт, “Қил” деганини қил, “Қилма” деганидан сақлан! Эринг билан суҳбатлашганда итоатли эканингни тушуниб олсин. Шунда Аллоҳ таоло сендан рози бўлади, уйингиз саодат нуридан порлайди.
  3. Эрингнинг кўзи тушадиган жойларга яхши эътибор бер: уй ичини, ташқарисини ниҳоятда тоза тут. Шундай қилки, хожангнинг кўзига биронта ҳам чиркин ер кўринмасин.
  4. Уст-бошингни тоза тут. Эринг фақат хушбўйликни сезсин, димоғига ёмон ҳид келмасин. Чунки ёмон ҳид эринг кўз ўнгида сенинг обрўйингни туширади, сендан ирганишига сабаб бўлади.
  5. Овқатни вақтида тайёрла, овқатланиш вақтини зинҳор кечга сурма. Эринг қачон овқатланишга ўрганган бўлса, ўша пайтга овқатингни ҳозирла. У келиши билан тезда дастурхон ёз. Шуни яхши бил: очлик киши жаҳлини тез чиқаради.
  6. Ухлаш, уйғониш вақтини яхши билиб ол! Унинг ётиш пайти бўлса, ўрнини тайёрлаб қўй.
  7. Хожангнинг мулкига, ашёларига жуда эътиборли бўл, унинг мол-дунёсини яхши сақла, буюмларини авайлаб асра. Чунки унинг мулки сеникидир.
  8. Эрингнинг қариндош-уруғларига ҳурмат кўрсат! Бу билан унинг эътиборини қозонасан. Яқинларини ҳурмат қилиш хожангни ҳурмат қилиш демакдир. Бу, эътибор қозониш учун жудаям муҳим.
  9. Эрингнинг сирини бошқаларга айтма. Агар айтиб қўйсанг, ишончингни йўқотасан. Натижада оиланг бузилади, ҳамжиҳатликка дарз кетади.
  10. Эрингнинг динга тўғри келадиган барча буйруқларини адо эт, ҳеч қачон унга нисбатан итоатсизлик қилма.

Шуни яхши бил: хожанг хафа бўлганида хурсанд бўлишдан, шодон пайтида хафа бўлишдан эҳтиёт бўл. Чунки бу билан унинг қувончу дардига шерик эмаслигинг кўриниб қолади. Бу, фаҳм-фаросатсиз, тарбиясиз одамлар ишидир[1]”.

Хадичаи Кубро аёл-қизлар ўрта

махсус ислом таълим муассасаси

                  ахборот-ресурс маркази раҳбари

                                                                                              М. Саиджалолова

[1] Манба: Юсуф Товаслий, “Ҳикматлар хазинаси”, 20-22-бетлар.

Мулоҳаза билдириш

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*